5. கோயில்களைத் தமிழில் பெயரிடுதல்

தங்கள் தாய்மொழியைப் போற்றிய தமிழர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் தங்கள் உறவு முறைகளுக்கும் தமிழில் பெயரிட்டுப் பெருவாழ்வு வாழ்ந்திருக்கின்றனர் என்பதனைப் பெரியபுராணம் பறைசாற்றுவதைக் கண்டோம். பொருள் பொதிந்த, பொருள் தெரிந்த பெயர்களில் அழைப்பதனால் உயிர் விளக்கம் பெறுவதோடு அல்லாமல் பொருள் உணர்வும் ஏற்படும் என்று சான்றோர் கூறுவர். பொருள் பொதிந்த, பொருள் தெரிந்த அழகிய திருப்பெயர்களைச் சூட்டுவதனாலும் அதனைச் சூட்டிகொள்வதனாலும், பிறர் சூட்டியுள்ளதனைச் சொல்வதனாலும் வாய் மணக்கும், மனம் மணக்கும், சிந்தை மணக்கும், உயிர் மனக்கும் என்றார்கள். எனவேதான் முற்காலப் பெரியவர்கள் தூய, உயர்வான, அழகான, இனிதான, அறிவார்ந்த, திருவுடைய பெயர்களைத் தத்தம் உறவுகளுக்கும் உடைமைகளுக்கும் தமிழில் சூட்டி மகிழ்ந்தனர். அவ்வண்ணமே தாங்கள் வழிபட்ட பெருமானின் திருகோயில்களுக்கும், ஊர்களுக்கும் சிந்தைக்கினிய, பொருள் விளங்கிய அன்னைத் தமிழில் பெயரிட்டிருப்பது தமிழ்ச் சைவர்களின் வாழ்வியல் பெட்டகமான பெரிய புராணத்தில் காணக்கிடக்கின்றது.

 சோதிப் பிழம்பாய் நின்று தணித்த மலையினை அண்ணாமலை என்றார்கள். அண்ணாமலையினை யொட்டிய தலத்தினை திருவண்ணாமலைத் திருத்தலமென்றார்கள். அதிலிருக்கும் அன்ணலைத் திருவண்ணாமலையார் என்றார்கள். பெருமானின் பெருமை பற்றி, அவன் பேராற்றல் பற்றி, யாவர்க்கும் பெரியவனாகிய அவன் தன்மை பற்றி அனைவருக்கும் பொருள் விளங்குமாறு அண்ணாமலையார் என்று அங்குள்ள பெருமானுக்கும் பெயரிட்டார்கள். இறைவனின் திருவருளே பெண்வடிவமாகப் போற்றப் பெறுவதனால் அண்ணாமலையார் உடன் உறை இறைவியின் திருமுலை பால் உண்ணப்படாத திருமுலை என்பதனைக் குறிக்க உண்ணாமுலை என்று பெயரிட்டனர். திருவண்ணாமலைப் பெருமானை அண்ணாமலையார் என்றும் பெருமான் உடன் உறை பெருமாட்டியை உண்ணாமுலை அம்மை என்றும் வாய் மணக்க, சிந்தை மகிழ போற்றிப் பரவினர். தமிழரின் மொழிப்பற்றும் இனமானப்பற்றும் இன்மை இன்று திருவண்ணாமலை அருணாசலம் ஆயிற்று, அண்ணாமலையார் அருணாசலேஸ்வரர் ஆனார். உண்ணாமுலை அம்மை அபீதகுஜாம்பாள் ஆயினார்.  “அண்ணாமலை தொழுவார் வினை வழுவா வண்ணம் அறுமே” என்று தமிழ்ஞானசம்பந்தர் வாயினிக்க, நாவினிக்க, சிந்தை இனிக்கப் பாடிய திருவண்ணாமலையார் இன்று அருணாசலேஸ்வரர் ஆகிக்கிடக்கின்றார்.

 வடமொழி வேதங்களைக் கொண்டு திருக்காப்பிடப்பட்டு நீண்ட நாட்களாகப் பி பின்நுழைவாயில் வழியாக வந்து மக்கள் வழிபட்டுச் சென்ற வேதாரண்யம் என்ற திருக்கோயிலை அழகு தமிழில் திருமறைக்காடு என்று சேக்கிழாரும், மூவர் முதலிகளும், சேரமான் பெருமாள் நாயனாரும் தங்களது தமிழ் மந்திரங்களில் குறிப்பிடுகின்றனர். “பண்ணின்நேர் மொழியாள்” என்ற அருள்நிகழ் தமிழ்ப் பதிகத்தைத் திருநாவுக்கரசர் திருக்கோயில் கதவு திறக்கப்பாடியும், “சதுரம் மறைதான்” என்ற அருள்நிகழ் தமிழ்ப் பதிகத்தைத் தமிழ் ஞானசம்பந்தர் பாடி மறுபடியும் திருக்கோயில் கதவு மூடவும்செய்த அரிய திருக்கோயில் இன்று தனது தமிழ்ப் பெயரை இழந்து நிற்கிறது. பொருள் பொதிந்த திருமறைக்காடு என்னும் பெயர் இன்று வேதாரண்யம் என வழங்குகின்றது. “மறைக்காட்டு மைந்தா” என்று திருஞானசம்பந்தரால் தமிழில் போற்றப் பெற்ற பெருமான் இன்று வேதாரண்யேசுவரர் ஆனார். யாழைப்பழித்த மொழியம்மை என்ற பெருமானின் உடன் உறை அம்மை இன்று வீணாவாதவதூஷணி ஆயினாள். இத்தலத்திற்குச் செல்வோர் தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர்களிடம் திருமறைக்காடு எங்கிருக்கிறது என்று கேட்டால் தெரியாது எனவும், வேதாரண்யம் எங்கு உளது என்று கேட்டால் தெரிந்திருக்கும் நிலையும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது.

 தமிழர்கள் தாம்தாம்வாழும் ஊர்களிலுள்ள திருக்கோயில்களில் உறையும் இறைவனின் திருப்பெயர்களை ஆண்மக்களுக்கும் இறைவியின் பெயரைப் பெண்மக்களுக்கும் வைத்துப் போற்றி அழைத்து மகிழ்ந்தார்கள். திருக்கோயில்களில் உள்ள இறைவனின் பெயர்கள் தமிழில் இல்லாமையால்தான் இன்று தமிழர் தம் பிள்ளைகளுக்குத் தமிழ்ப் பெயர்களைச் சூட்டாது, பொருள் தெரியா பிறமொழி சொற்களைக் கொண்டு பெயரிடுகின்றனர். சோதிட வல்லுநர்கள் சோதிடம் கணித்துக் கொடுக்கும்போது தமிழ்ப் பெற்றோர்களுக்குத் தமிழில் பெயர்கள் வருமாறு முதல் எழுத்துக்களைக் குறித்துக் கொடுப்பார்களேயானால் தமிழ்கூறு நல்லுலகம் நன்றியினால் அவர்களை என்றும் போற்றி மகிழும்.

காஞ்சி மாநகரில் கம்பை நதிக்கரையில் ஒற்றை மாமரத்தின் அடியில் மணலால் சிவலிங்கம் அமைத்து உமையம்மை வழிபட, பெருமான் ஆற்றில் வெள்ளம் வருமாறு செய்ய, உமையம்மை சிவலிங்கத்தைத் தழுவிக் காத்தாள் என்ற தலவரலாற்றினைச் சேக்கிழார் பெரியபுராணத்தில் சுட்டுகின்றார். அப்படி உமையம்மை தழுவிய போது பெருமான் தன் திருமேனியில் அம்மையின் வளைத்தழும்பும் முலைச் சுவடும் ஏற்றுத் தழுவக் குழைந்தார் என்ற வரலாறும் காணக்கிடக்கின்றது. இதனால் இங்குள்ள இறைவரைத் “தழுவக் குழைந்த பிரான்” என்று நம்முன்னோர் பெயரிட்டு வழிப்பட்டனர். ஒற்றை மாமரத்தின் அடியில் தோன்றிய பெருமானாதலின் ஏகாம்பரநாதர் என்ற பெயரும் பெற்றார். இறைவனைக் “கம்பன்”, “கள்ளக் கம்பன்” என்றே சுந்தரர் தமது பாடல்களில் சுட்டுகிறார். பெருமானை வழிபட்டு உமை அம்மை பல வரங்கள் பெற்றதாய் திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார் வரலாற்றில்  சேக்கிழார் குறிப்பிடுகின்றார். அதில் இரண்டு நாழிகை நெல்பெற்று முப்பத்து இரண்டு அறங்கள் வளர்த்தாள் உமையம்மை என குறிப்பிடப் பட்டிருகின்றது. இவ்வாறு அறம்வளர்த்த நாயகியாகிய உமை அம்மையை “ஏலவார் குழலி” என்றே சுந்தரரும் சேக்கிழாரும் குறிப்பிடுகின்றனர். “ஏலவார் குழலாள் உமை நங்கை என்றும் ஏத்தி வழிபட பெற்றக் கால காலனை, கம்பன் எம்மானைக் காண கண் அடியேன் பெற்றவாறே” என்று சுந்தரம் பாடுவார்.

 முந்தைய தமிழர் மரபில் இக்கோவிலில் ஏகம்ப நாதருக்கே முதன்மை கொடுக்கப் பெற்று சைவ நெறிப்படி நடைமுறைகள் செயல்படுத்தப்பட்டன. சாக்த சமயத்தினர் வடக்கேயிருந்து வந்து இங்கு சத்தி பீடங்கள் அமைத்தவுடன் இது காமக்கோடி பீடத்திற்குப் பெயர் பெற்றது. ஏலவார் குழலி காமாட்ஷி ஆனாள். ஏலவார் குழலி அம்மையின் ஆலயம் காமக்கோட்டம் ஆனது. ஒரு காலத்தில் தமிழர் மரபில் திருக்கச்சியேகம்பமாய் நின்ற திருக்கோயில் இன்று ஸ்ரீ காமாஷியம்பாள் சமேத ஸ்ரீ ஏகாம்பர நாதர் தேவஸ்தானம் என்று வழங்கப் படுகிறது. தமிழர் சைவ மரபில், பெரிய புராண மரபில் பெருமானை முன்னிறுத்தி இருந்த வழக்கு, பண்பாடு மாற்றப்பட்டது. இன்றைக்குக் காஞ்சிபுரம் என்றால் காஞ்சி காமாட்ஷி அம்மன் திருக்கோயிலும் காஞ்சிபுர பட்டுப் புடவையுமே தமிழர் மனதில் இடம்பெற்று இருக்கின்ற சூழல் நிலவுகிறது. திருவேகம்பம், திருக்கச்சியேகம்பம், ஏகாம்பரநாதர்கோயில் என்று அழைக்கப்பெற்ற திருக்கோயில் இன்று அதன் தமிழ்ப் பெயரை இழந்து நிற்கிறது. திருகோயில் என்ற அழகிய தமிழ்ப் பெயர்களைத் தமிழர்கள் தேவஸ்தானம் என்று மற்றி அழைத்து மகிழ்வது தமிழர் பண்பாட்டிற்கு ஊறுவிளைவிப்பது.

 தமிழ்ப்புலவர்களுடன் இறைவனும் ஒருவராய் இருந்து தமிழ்ச் சங்கம் அமைத்துத் தமிழ் ஆராய்ச்சி செய்த தலம், பெருமான் அறுபத்து நான்கு திருவிளையாடல்கள் புரிந்த தலம், மங்கையர்க்கரசியாரும், அமைச்சர் குலச்சிறையாரும் வணங்கிய தலம், கூன்பாண்டியனின் வெப்பு நோயைத் தீர்த்த திருஞானசம்பந்தர் வழிபட்ட தலம், சமணர்களையும் பௌத்தர்களையும் வாதில் திருஞானசம்பந்தர் வென்று சைவத்தை நிலை நாட்டிய தலம், நக்கீரர், பரணர், கபிலர் போன்ற பெரும் புலவர்கள் வாழ்ந்த ஊர், வரகுண பாண்டியனுக்காக இறைவன் கால் மாறி ஆடிய தலம், அருளாளர் பெருமக்களால், சேக்கிழாரால் திருஆலவாய் என்றே சுட்டப்பட்டுள்ளது. இத்தலத்து இறைவரை ஆலவாய் அண்ணல், ஆலவாய் அரண் என்றே தமிழ்ஞானசம்பந்தர் போற்றினார். செந்தமிழ்ச் சொக்கநாதன் என்றே நம்முன்னோர் போற்றிப் பரவினர். பெருமானுடன் உறை அம்மையை அங்கயற்கண்ணி என்றே தமிழ்ச் சான்றோர் குறிப்பிட்டனர்.  “அங்கயற்கண்ணி தன்னொடும் அமர்ந்த ஆலவாய் ஆவதும் இதுவே” என்று தமிழ்ஞானசம்பந்தர் போற்றுவார். ஆலவாய் அண்ணல் இன்று சோமசுந்தரக் கடவுளாகவும், அங்கயற்கண்ணி இன்று மீனாட்சஷி அம்மையாகவும் மாறியுள்ளார்கள். தமிழ்ச் சைவ மரபுப்படி ஆலவாய் அண்ணல் முதன்மை குறைந்து இன்று மீனாட்சி அம்மையின் பெயராலேயே திருக்கோயில் விளங்குகின்றது. திருஞானசம்பந்தர் காலத்தில் ஆலவாய் அண்ணல் கோயில் மட்டும் இருந்ததாயும் பண்ணிரண்டாம் நூற்றாண்டில்தான் சடையவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் மீனாட்சி அம்மைக்குத் தனிக்கோயில் எடுத்தான் என்று முனைவர் பு.மா.ஜெயசெந்தில் நாதன் குறிப்பிடுகின்றார். காஞ்சி என்றால் காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் என்றும் மதுரை என்றால் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் என்ற வழக்குகள், தமிழர் பண்பாட்டில் பிற்காலத்தில் வந்த வழக்குகளே என்று தெளிவாகிறது. தமிழ்த் திருக்கோயில்களுக்குத் தமிழில் பெயரிடுவதைச் சான்றோர்கள் சிந்திப்பார்களேயானால் நம் தமிழர் பண்பாடும் தமிழ்ச் சமயமும் மேன்மைபெறும்.

87 comments

 1. I simply want to tell you that I am very new to blogging and definitely liked you’re web blog. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog . You amazingly have terrific articles and reviews. Thank you for revealing your blog.

 2. It’s actually a cool and useful piece of information.
  I’m glad that you simply shared this helpful info with us.

  Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 3. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 4. ezGEvP Spot on with this write-up, I truly feel this site needs a great deal more attention. I all probably be returning to read through more, thanks for the advice!

 5. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing
  through some of the articles I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m certainly pleased I found it and I’ll be
  book-marking it and checking back regularly!

 6. I really liked your article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 7. It as hard to find well-informed people about this topic, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 8. Really appreciate you sharing this article.Thanks Again. Really Cool.

 9. Really informative post.Really thank you! Really Great.

 10. This page really has all of the info I needed about this subject and didn at know who to ask.

 11. I am so grateful for your blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 12. Fantastic post.Much thanks again. Much obliged.

 13. Thanks for the blog article. Much obliged.

 14. Thanks for the blog article.Much thanks again. Really Cool.

 15. I think this is a real great blog article.Thanks Again. Great.

 16. Very informative blog article.Really thank you! Want more.

 17. I loved your article. Great.

 18. Awesome blog post.Really thank you! Fantastic.

 19. Wow, great article post.Really thank you!

 20. I truly appreciate this article.Much thanks again. Awesome.

 21. Keep up the great work , I read few posts on this internet site and I believe that your blog is rattling interesting and contains bands of great information.

 22. Major thankies for the blog post.Much thanks again. Keep writing.

 23. I really like and appreciate your blog post. Great.

 24. topic, made me personally consider it from numerous various

 25. Really interesting info! Perfect exactly what I was trying to find!

 26. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 27. Great article, exactly what I wanted to find.

 28. This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info Many thanks for sharing this one. A must read post!

 29. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 30. wow, awesome blog post.Really thank you! Awesome.

 31. this article together. I once again find myself spending a lot of time both

 32. you are really a good webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you ave done a excellent job on this topic!

 33. Great delivery. Great arguments. Keep up the good spirit.

 34. Outstanding weblog here! Also your site loads up quickly! What host are you making use of? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as speedily as yours lol

 35. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad
  and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
  I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 36. Enjoyed every bit of your blog post.Much thanks again. Really Great.

 37. Regards for helping out, great info. I have witnessed the softening of the hardest of hearts by a simple smile. by Goldie Hawn.

 38. Fantastic blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 39. I’а†ve recently started a site, the information you offer on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 40. I really like and appreciate your blog post.Much thanks again. Really Great.

 41. Hey, thanks for the post.Really thank you! Really Cool.

 42. It was big joy to detect and read this comprehensive blog. Fantastic reading!

 43. I really liked your post.Thanks Again. Fantastic.

 44. short training method quite a lot to me and also also near our position technicians. Thanks; on or after all people of us.

 45. You made some clear points there. I did a search on the issue and found most guys will go along with with your blog.

 46. Thank you for your blog post.Much thanks again. Fantastic.

 47. Thank you for your blog post.Much thanks again. Want more.

 48. Woh I love your posts, saved to my bookmarks!.

 49. You are my intake, I own few web logs and very sporadically run out from brand . Analyzing humor is like dissecting a frog. Few people are interested and the frog dies of it. by E. B. White.

 50. Major thankies for the article post.Thanks Again. Want more.

 51. Register a domain, search for available domains, renew and transfer domains, and choose from a wide variety of domain extensions.

 52. I really like and appreciate your post.Really thank you! Keep writing.

 53. Im thankful for the article.Much thanks again. Keep writing.

 54. Major thankies for the blog.Thanks Again. Great.

 55. Very good article.Much thanks again. Will read on

 56. Wow, great article.Thanks Again. Awesome.

 57. When someone writes an post he/she retains the image of a user in his/her brain that how a user can know it.

  Thus that’s why this article is amazing. Thanks!

 58. Really enjoyed this blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

 59. Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw great design and style.

 60. pretty helpful material, overall I imagine this is really worth a bookmark, thanks

 61. You are my function models. Many thanks for your post

 62. Thanks-a-mundo for the article post. Will read on…

 63. I am so grateful for your article post. Really Cool.

 64. Thanks again for the blog article.Really thank you! Will read on…

 65. Wow, great article post.Thanks Again. Awesome.

 66. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 67. week, and I am on the look for such information. Here is my webpage website

 68. Really informative article post.Much thanks again. Really Cool.

 69. I truly appreciate this post.Thanks Again. Really Cool.

 70. Looking around While I was surfing yesterday I saw a great post concerning

 71. Im no pro, but I imagine you just crafted the best point. You definitely know what youre talking about, and I can really get behind that. Thanks for staying so upfront and so sincere.

 72. Thank you for your blog post.Really thank you! Keep writing.

 73. Thanks-a-mundo for the blog article.Much thanks again. Really Great.

 74. I am so grateful for your blog.Much thanks again. Will read on…

 75. Looking forward to reading more. Great article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 76. Great, thanks for sharing this article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 77. Thanks a lot for the blog article.Much thanks again. Much obliged.

 78. I cannot thank you enough for the blog post.Much thanks again. Cool.

 79. Say, you got a nice article post.Much thanks again. Keep writing.

 80. Thanks for this amaing article.

 81. Im obliged for the blog. Great.

 82. Im grateful for the post. Cool.

 83. Great, thanks for sharing this blog article. Awesome.

 84. 2RlowJ Thanks for the good writeup. It if truth be told was a amusement account it. Glance complex to far introduced agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

 85. Thanks for the blog article.Really thank you!

 86. Thank you ever so for you blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

Scroll To Top