Category Archives: பதி

பரம்பொருள் ஒன்றே

ppo_p7

மேன்மை மிகு பைந்தமிழர்களால் காலம் காலமாகப் பின்பற்றப்பெற்று வந்த சைவ சித்தாந்தம் என்னும் தமிழர் செந்நெறி “கடவுள் ஒன்றே” என்பதனை மிகத்தெளிவாகவும் ஆணித்தரமாகவும் வழியுறுத்தியும் கூறுகின்றது. சித்தாந்த சைவத்தின் உண்மைகளை விளக்குகின்ற பதினான்கு மெய்கண்ட நூல்களில் ஒன்றான “உண்மை நெறி விளக்கம்”  ... Read More »

நினைப்பவர் மனம் கோயிலாக் கொள்பவன்

vendutal

பார்க்கும் இடமெல்லாம் நீக்கம் அற நிறைந்திருப்பவர் பரம்பொருளே ஆயினும் அவர் திருவருள் விளங்கித் தோன்றுகின்ற இடங்களாக இரண்டினைச் சித்தாந்த சைவம் குறிப்பிடும். ஒன்று காலங் காலமாகப் பண்புடைப் பைந்தமிழர் வழிபாடு செய்து வருகின்ற திருக்கோயில்கள். மற்றது அடியார் திருவுள்ளம். திருக்கோயிலில் உள்ள ... Read More »

கடவுளின் மேன்மை – எல்லா இடர்களையும் நீக்கும் ஆற்றல் உடையவன்

செந்தமிழ்ச் சிவநெறியைப் பிடித்து வாழும் சைவர்களில் சிலரும் பெயரளவில் சைவர்களாக வாழும் நம்மில் பலரும், இன்று பல்வேறு கரணியங்களுக்காக சைவத்திற்குப் புறம்பான வழிபாடுகள், தவறான நெறியுடைய ஆசான்களை(குருமார்களை) நம்புதல், மந்திரவாதிகளின் பின் செல்லுதல், வெறியாடுகின்றவர்களிடம் செல்லுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்றனர். பரம்பொருளின் ... Read More »

கடவுளின் மேன்மை – சிறு தெய்வங்களைக் கடந்தவன்.

சீர்மிகு செந்தமிழர் முற்கால வாழ்வியல் முறைமையில், சைவம் என்னும் செந்நெறி பலராலும் அறியப்படாத நிலையில் பல்வேறு சிறு தெய்வங்களை வழிபட்டு வந்துள்ளதாக சித்தாந்த சைவம் எனும் அறிய நூலில் முனைவர் ஆறு. நாகப்பன் குறிப்பிடுவார். கற்றறிந்த பெருமக்கள் சைவ சமய நெறியினைப் ... Read More »

கடவுளின் மேன்மை – திசைகளைக் கடந்தவன்

பரம்பொருளான சிவம் தென்னர்களான தமிழர்கள் வாழும் இந்திய துணைக் கண்டத்தின் தெற்குப் பகுதிக்கு உடையது என்று குறிப்பிட்டாலும் அது எல்லாத் திசைகளுக்கு உடையது என்பதனை விளக்குவதே, “தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி” என்ற மணிவாசகரின் மணியான வாசகம். எனவேதான் ... Read More »

கடவுளின் மேன்மை – பரம்பொருளே வழிபாட்டிற்கு உரியவன்

பரம்பொருள் தனக்கு உவமை இல்லாதவன் என்றும், தான் பிறரைத் தொழாதவன் என்றும், பிறப்பு இறப்பு அற்றவன் என்றும் கண்டோம். எது பரம்பொருள்? எது முழுமுதல்? எது உண்மையான கடவுள்? எத்தகைய கடவுள் முழுமுதல் கடவுள் எது வழிபடுவதற்கு உரியது அல்ல? என்பதனைச் ... Read More »

நடராசர்

பெயர், வடிவம், அடையாளம் போன்றவற்றையெல்லாம் கடந்து விளங்கும் சிவம் என்கின்ற பரம்பொருள், உயிர்களின் மீது கொண்ட கருணையின் காரணமாக, விநாயகனாக, முருகனாக, அம்பாளாக, சிவனாக வடிவம் தாங்கி வருகின்றது என்று அறிவோம். உண்மை, அறிவு, இன்பமாய் விளங்கும் அப்பரம்பொருள் கொள்கின்ற உருவத் ... Read More »

சிவன்

இயற்கையும் இயக்கக்கூடிய பேரறிவாய் விளங்குகின்ற ஒரு பொருளை நம் முன்னோர் இயவுள் என்றார்கள். இதனையே வள்ளுவப் பேராசானும் வாலறிவு என்றார். அப்பொருள் எல்லாவற்றையும் கடந்தும் எல்லாவற்றுள்ளும் நின்றும் இயங்குவதால் அதைக் கடவுள் என்றார்கள். உண்மை, அறிவு, இன்பமாய்  விளங்கும் அப்பொருள் சிறப்பும் ... Read More »

முருகன்

முருகனை விநாயகரின் தம்பி என்றும் சிவனின் மகன் என்றும் சிலர் கூறுவர். உஉமை அதுவல்ல என்பதே சைவத்தின் கொள்கை. உண்மை, அறிவு, இன்பமாய் விளங்கும் சிவத்தின் இன்னொரு அருள் வடிவமே தமிழ்க் கடவுள் என்று போற்றப்படும் முருகன். எல்லாவற்றையும் கடந்தும் உள்ளும் ... Read More »

விநாயகர்

விநாயகர் யார் என்று கேட்டால் நம்மில் பலர் அவர் பரம்பொருளான சிவபெருமானின்    மூத்த மகன் என்பர். முருகன் யார் என்று கேட்டால் அப்பரம்பொருளின் அலுபுஐ சிவபெருமானின் இரண்டாவது  மகன் என்றும் விநாயகரின் தம்பி என்றும் கூறுவர். அம்பாளோ இவ்விருவருக்கும் தாயென்றும்  பரம்பொருளான ... Read More »

Scroll To Top